Skip Main MenuSkip คู่มือการใช้บทเรียน

คู่มือการใช้บทเรียน

การสมัครสมาชิก
การเข้าสู่บทเรียน
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
การแจ้งเมื่อลืมรหัส
การส่งการบ้าน
การนำเสนอผลงาน
การทำแบบทดสอบ
Skip เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สหวิชา
true ปลูกปัญญา
youtube
คลังสื่อ CAI

รายวิชาที่มีอยู่


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ
แจ้งให้นักเรียนทราบ เรื่อง การเปลี่ยน e-mail เป็น e-mail ที่ใช้งานได้จริง
 
แจ้งให้นักเรียนทราบ 
ในการสมัครสมาชิก จำเป็นต้องใช้ e-mail ที่ใช้งานได้จริงเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ และการเปลี่ยน password ในกรณีลืม password หากนักเรียนมีการเปลี่ยน e-mail หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รูปภาพของครูณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ
เพิ่มรูปสมาชิก
 
approve นักเรียนที่สมัครสมาชิกใหม่ อย่าลืมเพิ่มรูปตนเองในประวัติส่วนตัวด้วยนะค่ะ
(ควรเป็นรูปถ่ายที่เห็นหน้าตนเองชัดเจนด้วยนะค่ะ)

Skip เข้าสู่ระบบSkip Calendar

Calendar